عدم برگزاری کلاس استاد خانم صمدیان روز سه شنبه 26/7/1390

۲۶ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۹۸
تعداد بازدید:۲۶۳
عدم برگزاری کلاس استاد خانم صمدیان روز سه شنبه 26/7/1390
 کلاس استاد خانم صمدیان روز سه شنبه 26/7/1390 برکزار نخواهد شد.