قابل توجه دانشجويان کارشناسي ارشد

اخذ واحد پایان نامه(مهم)

۲۴ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۹۴
تعداد بازدید:۲۸۷
دانشکده مهندسی صنایع - کلیه دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد،لازم است در صورت اخذ واحد پایان نامه، حداکثر طی 2 ماه پروپوزال خود را به گروه آموزشی ارائه و رسید دریافت نمایند.