قابل توجه دانشجويان عزيز

کارآموزی

۲۴ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۹۳
تعداد بازدید:۲۳۳
دانشکده مهندسی صنایع - بدینوسیله به اطلاع دانشجویان کارشناسی می رساند چنانچه در نیمسال اول تحصیلی 91-90 متقاضی انجام کارآموزی در شرکت های ایران خودرو، خودروسازی سایپا، نفت، نفت پارس، سایپا پرس، ایده گستر آموده هستند برای دریافت معرفی نامه به دفتر پژوهشی دانشکده مراجعه نمایند. شایان ذکر است که شرکت ایران خودرو فقط دانشجوی پسر را می پذیرد و برای کارآموزی در شرکت نفت اشتغال یکی از بستگان درجه یک دانشجو الزامی است.