عدم تشکیل کلاس روشهای آماری مربوط به استاد رسول نورالسناء در تاریخ 23/7/1390 از ساعت 30/13 لغایت 45/15

۲۳ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۸۷
تعداد بازدید:۳۰۱
عدم تشکیل کلاس روشهای آماری مربوط به استاد رسول نورالسناء در تاریخ 23/7/1390 از ساعت 30/13 لغایت 45/15
کلاس روشهای آماری مربوط به استاد رسول نورالسناء در تاریخ 23/7/1390 از ساعت 30/13 لغایت 45/15 تشکیل نخواهد شد ضمناً کلاس بعدی تشکیل می شود.