عدم برگزاری کلاس های مربوط به استاد رامین هاشمی از تاریخ 20/7/1390 لغایت 7/8/1390

۱۸ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۶۸
تعداد بازدید:۲۹۸
عدم برگزاری کلاس های مربوط به استاد رامین هاشمی از تاریخ 20/7/1390 لغایت 7/8/1390
کلیه کلاس های مربوط به استاد رامین هاشمی از تاریخ 20/7/1390 لغایت 7/8/1390 به علت شرکت در مسابقات خودروهای خورشیدی در کشور استرالیا تشکیل نخواهد شد