عدم برگزاری کلاس های مربوط به استاد کیا روز سه شنبه مورخ 19/7/1390

۱۸ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۶۶
تعداد بازدید:۲۸۶
عدم برگزاری کلاس های مربوط به استاد کیا روز سه شنبه مورخ 19/7/1390
کلیه کلاس های مربوط به استاد کیا روز سه شنبه مورخ 19/7/1390 تشکیل نخواهد شد