عدم برگزاری کلاس های استاد ابوالفضل ریاحی روز سه شنبه مورخ 19/7/1390

۱۸ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۶۴
تعداد بازدید:۳۳۴
عدم برگزاری کلاس های استاد ابوالفضل ریاحی روز سه شنبه مورخ 19/7/1390
کلیه کلاس های استاد ابوالفضل ریاحی روز سه شنبه مورخ 19/7/1390 تشکیل نخواهد شد.