عدم برگزاری کلیه کلاس استاد علی جلال جلاالی در روز شنبه 23/7/1390

۱۶ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۵۴
تعداد بازدید:۲۸۳
عدم برگزاری کلیه کلاس استاد علی جلال جلاالی در روز شنبه 23/7/1390
 کلیه کلاس استاد علی جلال جلاالی در روز شنبه 23/7/1390 تشکیل نخواهد شد.