عدم برگزاری کلیه کلاس های استاد سیدرضا امین در روز شنبه مورخ 16/7/1390

۱۶ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۵۲
تعداد بازدید:۲۹۱
عدم برگزاری کلیه کلاس های استاد سیدرضا امین در روز شنبه مورخ 16/7/1390
 کلیه کلاس های استاد سیدرضا امین در روز شنبه مورخ 16/7/1390 تشکیل نخواهد شد.