عدم برگزاری کلیه کلاس های استاد بهمن نادری در روز سه شنبه مورخ 19/7/1390

۱۶ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۵۱
تعداد بازدید:۲۹۴
عدم برگزاری کلیه کلاس های استاد بهمن نادری در روز سه شنبه مورخ 19/7/1390
 کلیه کلاس های استاد بهمن نادری در روز سه شنبه مورخ 19/7/1390 تشکیل نخواهد شد.