عدم تشکیل کلاسهای استاد خانم سلیمانی روز چهارشنبه 13/7/1390

۱۲ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۳۱
تعداد بازدید:۲۹۵
عدم تشکیل کلاسهای استاد خانم سلیمانی روز چهارشنبه 13/7/1390
کلیه کلاسهای استاد خانم پریا سلیمانی روز چهارشنبه 13/7/1390 تشکیل نخواهد شد.