خط اتوبوس رانی

ایستگاه اتوبوس

۱۲ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۲۷
تعداد بازدید:۲۹۷
به اطلاع دانشجویان گرامی و همکاران و اساتید عزیز می رساند که طی مذاکرات صورت گرفته با شهرداری منطقه 12 و شرکت واحد به صورت آزمایشی خط اتوبوس قصر فیروزه-میدان امام حسین با تغییر مسیر از میدان شهداء وارد خیابان کفائی امانی شده بعد از ...
به اطلاع دانشجویان گرامی و همکاران و اساتید عزیز می رساند که طی مذاکرات صورت گرفته با شهرداری منطقه 12 و شرکت واحد، به صورت آزمایشی خط اتوبوس قصر فیروزه-میدان امام حسین با تغییر مسیر از میدان شهداء وارد خیابان کفائی امانی شده (ایستگاه در ابتدای خیابان)و بعد از توقف در جلوی دانشکده(ایستگاه) به خیابان مازندران و میدان امام حسین میرود.لازم به ذکر است که مذاکرات صورت گرفته و تثبیت این خط مشروط به چگونگی استقبال از آن بوده است.