عدم برگزاری کلاس کارگاه ماشین ابزار پیشرفته مربوط به استاد جواد تیموری شندی در روز شنبه مورخ 16/7/1390

۱۱ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۲۵
تعداد بازدید:۳۹۳
عدم برگزاری کلاس کارگاه ماشین ابزار پیشرفته مربوط به استاد جواد تیموری شندی در روز شنبه مورخ 16/7/1390
کلیه کلاسهای  کارگاه ماشین ابزار پیشرفته مربوط به استاد جواد تیموری شندی در روز شنبه مورخ 16/7/1390 برگزار نخواهد شد.