برگزاری کلاس جبرانی مربوط به استاد رامین هاشمی در تاریخ 12/7/1390

۱۰ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۱۲
تعداد بازدید:۲۹۱
برگزاری کلاس جبرانی مربوط به استاد رامین هاشمی در تاریخ 12/7/1390

برگزاری کلاس جبرانی مربوط به استاد رامین هاشمی در روز سه شنبه مورخ 12/7/1390

کارگاه ماشین ابزار 2 از ساعت 45 : 8  لغایت 00 : 11 در کلاس 202

روش تولید 2 از ساعت 00 : 11 لغایت 20 : 13 در کلاس 202

روش تولید 2 از ساعت 00 : 18 لغایت 15 : 20 در کلاس 204