جابجای کلاس های استاتیک - تحلیل سیستم ها - mcdm

۱۰ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۱۱
تعداد بازدید:۳۰۳
جابجای کلاس های استاتیک - تحلیل سیستم ها - mcdm
 کلاس  استاتیک مربوط به آقای حامد احمدی به کلاس 209 منتقل شد.
کلاس تحلیل سیستم ها مربوط به آقای علیرضا وخشوری به کلاس 103 منتقل شد.
 کلاس mcdm مربوط به آقای نوجوان به کلاس 107 منتقل شد.