جابجایی استاد سهراب خلیلی شورینی درس برنامه ریزی استراتژیک با استاد امیرهمایون سرفراز روزهای دوشنبه

۱۰ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۱۰
تعداد بازدید:۲۸۶
جابجایی استاد سهراب خلیلی شورینی درس برنامه ریزی استراتژیک با استاد امیرهمایون سرفراز روزهای دوشنبه
کلاس درس برنامه ریزی استراتژیک مربوط به استاد سهراب خلیلی شورینی روز دوشنبه با استاد امیرهمایون سرفرازبرگزار خواهد شد.