عدم برگزاری کلاس آزمایشگاه اندازه گیری دقیق مربوط به استاد علیرضا بابائی در تاریخ های 16/7/1390 و 23/7/1390

۱۰ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۰۹
تعداد بازدید:۲۸۵
عدم برگزاری کلاس آزمایشگاه اندازه گیری دقیق مربوط به استاد علیرضا بابائی در تاریخ های 16/7/1390 و 23/7/1390
کلیه کلاس های مربوط به استاد علیرضا بابایی درس آزمایشگاه اندازه گیری و کنترل دقیق در تاریخ 16/7/1390 و 23/7/1390 برگزار نخواهد شد.