قابل توجه دانشجویان کارشناسی ارشد پذیرفته شده در تکمیل ظرفیت

تکمیل ظرفیتی های ارشد

۱۰ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۰۲
تعداد بازدید:۲۷۵
به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد می رساند که طی روزهای یکشنبه الی سه شنبه این هفته جهت اخذ پوشه مدارک و تکمیل اطلاعات ...
به اطلاع پذیرفته شدگان مرحله تکمیل ظرفیت کارشناسی ارشد می رساند که طی روزهای یکشنبه الی سه شنبه این هفته جهت اخذ پوشه مدارک و تکمیل اطلاعات به دانشکده مراجعه نموده و سپس در روز 4شنبه مراحل پذیرش،ثبت نام و مشاوره انتخاب واحد آنان صورت خواهد پذیرفت.