قابل توجه دانشجويان عزيز

دفاعیه

۰۹ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۲۰۰۰
تعداد بازدید:۳۱۷
عنوان پایان نامه: طراحی مدل استراتژیک صنعتی درخصوص خودکفایی یا تامین در زنجیره تامین مورد مطالعه شرکت پارس خودرو نام دانشجو: مهدی اخباری استاد راهنما: آقای دکتر مشبکی استاد مشاور: آقای دکتر رئیسی تاریخ برگزاری دفاعیه: یکشنبه 10/7/90 ساعت 17 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع