قابل توجه دانشجويان عزيز

دفاعیه

۰۳ مهر ۱۳۹۰ | ۰۳:۳۰ کد : ۱۹۷۶
تعداد بازدید:۲۹۵
عنوان پایان نامه: انتخاب پروژه های شش سیگما با کمک روش تصمیم گیری با معیارهای چندشاخصه MADM نام دانشجو: اکرم حمزه استاد راهنما: آقای دکتر رئیسی استاد مشاور: آقای دکتر ماکویی تاریخ برگزاری دفاعیه: چهارشنبه 6/7/90 ساعت 30/12 مکان: سالن آمفی تاتر دانشکده مهندسی صنایع