قابل توجه دانشجويان عزيز

حذف و اضافه ترم تابستان

۳۰ تیر ۱۳۹۰ | ۰۴:۳۰ کد : ۱۶۸۳
تعداد بازدید:۲۵۵
در ترم تابستان به هیچ عنوان حذف و اضافه واحدها انجام نمی گردد.
<?xml encoding="UTF-8">