قابل توجه دانشجویان کارشناسی آخرین مهلت برای ثبت نمرات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی آخرین مهلت برای ثبت نمرات

قابل توجه دانشجویان کارشناسی آخرین مهلت برای ثبت نمرات
۰۷ مهر ۱۳۹۹ | ۱۸:۴۵ کد : ۱۵۸۲۸ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۵۳

« قابل توجه دانشجویان کارشناسی »

دانشجویان کارشناسی که پروژه و کارآموزی خود را در نیمسال دوم99-98 اخذ نموده اند، آخرین مهلت برای ثبت نمرات آنان حداکثر پایان آبان99 و دانشجویانی که پروژه و کارآموزی خود را در تابستان99-98 اخذ نموده اند،آخرین مهلت برای ثبت نمرات آنان حداکثر پایان آذر99 می باشد. بنابراین لازم است که دانشجویان تا قبل از تاریخ های فوق با هماهنگی با اساتید نسبت به تحویل پروژه و کارآموزی خود اقدام، و از ثبت نمره خود اطمینان حاصل نمایند و تاریخ های فوق به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد .  

                                                             امتحانات دانشکده مهندسی صنایع

                                                  99/07/06