جدول زمانبندی انتخاب واحد تابستان۹۸-۹۹

جدول زمانبندی انتخاب واحد تابستان۹۸-۹۹

جدول زمانبندی انتخاب واحد تابستان۹۸-۹۹
۲۴ تیر ۱۳۹۹ | ۱۰:۰۶ کد : ۱۵۴۸۹ اطلاعیه های امور دانشجویی
تعداد بازدید:۲۳۲

جدول زمانبندی انتخاب واحد تابستان98-99

دانشکده مهندسی صنایع

 

ایام ثبت نام

 

ساعت ثبت نام

 

مقطع و گرایش

 

ورودی

 

شنبه

28/04/98

نوبت اول

 

9  الی 13

کارشناسی کلیه گرایشها

ورودی 95 و ماقبل

نوبت دوم

 

13 الی 17

کارشناسی مهندسی صنایع

ورودی 96

 

          یکشنبه

29/04/98

نوبت اول

 

9  الی 13

کارشناسی مهندسی صنایع

ورودی 97

نوبت دوم

 

13 الی 17

کارشناسی مهندسی صنایع

ورودی 98

 

دوشنبه

30/04/98

نوبت اول

9  الی 13

متاخرین

کارشناسی کلیه گرایشها

ورودی 95 و ماقبل

ورودی 96

نوبت دوم

13 الی 17

متاخرین

 کارشناسی مهندسی صنایع

ورودی 97

ورودی 98