منابع آزمون امتحان جامع دوره دکتری

منابع آزمون امتحان جامع دوره دکتری

منابع آزمون امتحان جامع دوره دکتری
۰۸ تیر ۱۳۹۹ | ۱۱:۰۱ کد : ۱۵۴۰۹ اطلاعیه های دکتری
تعداد بازدید:۲۶۰

ردیف

عنوان

 درس

کد

درس

نام

استاد

منابع

آزمون

1

نظریه بازیها

24278

دکتر

حافظ الکتب

تصمیم گیری گروهی و نظریه بازیها با نگرش تحقیق در عملیات (دکتر اصغر پور)

2

تئوری بازیها

8559

3

نظریه تصمیم گیری

24300

 

دکتر

حافظ الکتب

تئوری تصمیم گیری (دکتر ماکوئی)

مباحث نوین تحقیق در عملیات (دکتر مومنی)

 

 

 

4

 

 

 

نظریه و کاربرد پایایی

 

 

 

24308

 

 

 

دکتر رئیسی

فایل های pdf ارائه شده در کلاس درس شامل مقالات منتخب، بخش های گلچین شده از منابع فارسی و لاتین در خصوص مفاهیم نظری قابلیت اطمینان، روشهای برآورد قابلیت اطمینان اجزاء و سیستم، راه کارهای محاسبه قابلیت دسترسی و بهبود آن، انواع خط مشی های نت

2-Handbook of Reliability Engineering, Houng Pham, Springer

 

 

    5

 

 

تئوری تصمیم گیری

 

 

8567

 

 

دکتر توحیدی

1-Multiple Attribute Decision Making: Methods and Application

1st Edition

Gwo-Hshiung Tzeng,

Jih-Jeng Huang

Chapman and Hall /CRC Published June 22, 2011 Reference - 352 Pages - 66 B/W Illustrations

ISBN 9781439861578 – CAT # K12846

2-Multiple-Criteria Decision Making

Concepts, Techniques, and Extensions

Authors: Yu, Po-Lung

3-تصمیم گیری های چند معیاره

 (محمد جواد اصغر پور )

ناشر : دانشگاه تهران

سال نشر: 1397

 

ردیف

نام

درس

کد

درس

نام

استاد

منابع

آزمون

 

 

6

 

پیش بینی و آنالیز

سری های زمانی

 

   8547

 

     دکتر

سلیمانی

1-Time series analysis, forecasting and control… ,Box and Jenkins Wiely,2015

2- سری های زمانی فاطمی قمی ،دانشگاه امیرکبیر       

7

 

مباحث پیشرفته

در بهینه سازی سیستم 1

 

24313

 

دکتر قضاوتی

1-Applied Integer Programming : Modeling and Solution 

By: Der-San Chen , Roberto G. Batson,

Yu Dang

2- Fundamentals of Queuing Theory , Fourth Edition, By: Donaled Gross , John F.Shortie , James M. Thompson, Carl M. Harris, AJOHN WILEY & SONS,INC., PUBLICATION

8

مباحث پیشرفته

در بهینه سازی سیستم2

 

24314

 

دکتر خلیلی

Expert System in :2 Engineering Applications edited by Spyros Tzafestas

و جزوه کلاسی

 

 

9

 

 

برنامه ریزی

 خطی

 

 

24290

 

 

دکتر خلیلی

Data Envelopment Analysis A comprehensive Text with Models, Application, References and DEA-Solver Software

Authors: Cooper, WilliamW.,Seiford, Lawrence M., Tone, Kaoru

و جزوه کلاسی

10

برنامه ریزی

 پویا

24274

دکتر نوابخش

Dynamic Programming and optional control, Vol.ll,4th Edition , Dimitri P .Bertsekes2012

11

برنامه ریزی

 خطی پیشرفته

8570

دکتر نوابخش

Linear Programming,Theory and extensions,George B. Dantzig,Mukund N .Thapa ,2003

 

12

 

برنامه ریزی

تولید

 

24294

 

دکتر

محمدی تبار

 

کتاب کنترل موجودی

(Axsater)

ردیف

نام

درس

کد

درس

نام

استاد

منابع

آزمون

 

13

 

فرآیند های

 احتمالی

 

8583

 

       دکتر

     محمدی

    بیدهندی

1- Introduction to Probability Models by: Sheldon.Ross

2- Introduction to Modeling and Analysis of Stochastic Systems

By:V.G.Kulkarin

3-جزوات کلاسی درس فرایندهای احتمالی

14

نظریه توالی

عملیات

24291

دکتر

توکلی

;کتاب زمانبندی اثر (آقای دکتر sule)

و جزوه کلاسی ارائه شده در طول ترم