اطلاعیه تشکیل کلاسهای عملی (آز فیزیک ۱و۲ ) آز اندازه گیری دقیق و نقشه کشی صنعتی

اطلاعیه تشکیل کلاسهای عملی (آز فیزیک ۱و۲ ) آز اندازه گیری دقیق و نقشه کشی صنعتی

اطلاعیه تشکیل کلاسهای عملی (آز فیزیک ۱و۲ ) آز اندازه گیری دقیق و نقشه کشی صنعتی
۰۴ تیر ۱۳۹۹ | ۰۹:۰۱ کد : ۱۵۳۹۲ اخبار کلاسها
تعداد بازدید:۶۴

کلاس های #نقشه_کشی مطابق با روز و ساعت تشکیل کلاس در پورتال آموزشی (هنگام ثبت نام) از روز شنبه مورخ 28 تیرماه 1399 آغاز خواهد شد.

کلاس هاآزمایشگاه اندازه گیری دقیق  مطابق با روز و ساعت تشکیل کلاس در پورتال آموزشی (هنگام ثبت نام) از روز سه شنبه مورخ 31تیرماه 1399 از ساعت 7:30 صبح  آغاز خواهد شد.

 

کلاس های آزمایشگاه فیزیک 1 و 2 مطابق جدول زیر (بر اساس استاد و کد کلاس) از روز شنبه مورخ 28 تیرماه 1399 (بجای 2 زنگ در 4 زنگ) برگزار خواهد شد.

نام استاد

نام درس

کد کلاس

روز تشکیل کلاس

ساعت تشکیل کلاس

شهبازی

آزفیزیک1

200

دوشنبه

7:30 تا 10:55

شهبازی

آزفیزیک1

202

دوشنبه

10:55 تا 15:00

شهبازی

آزفیزیک1

203

دوشنبه

15:00 تا 18:00

شهبازی

آزفیزیک2

225

شنبه

7:30 تا 10:55

شهبازی

آزفیزیک2

226

شنبه

10:55 تا 15:00

شهبازی

آزفیزیک2

227

شنبه

15:00 تا 18:00

نایبی

آزفیزیک2

200

یکشنبه

7:30 تا 10:55

نایبی

آزفیزیک2

201

یکشنبه

10:55 تا 15:00

نایبی

آزفیزیک2

202

یکشنبه

15:00 تا 18:00

نایبی

آزفیزیک2

203

شنبه

7:30 تا 10:55

نایبی

آزفیزیک2

204

شنبه

10:55 تا 15:00

نایبی

آزفیزیک2

205

شنبه

15:00 تا 18:00

یحیی آبادی

آزفیزیک2

206

دوشنبه

7:30 تا 10:55

یحیی آبادی

آزفیزیک2

207

دوشنبه

10:55 تا 15:00

یحیی آبادی

آزفیزیک2

208

دوشنبه

15:00 تا 18:00

یحیی آبادی

آزفیزیک2

209

سه شنبه

7:30 تا 10:55

یحیی آبادی

آزفیزیک2

210

سه شنبه

10:55 تا 15:00

دلیری

آزفیزیک2

213

سه شنبه

7:30 تا 10:55

دلیری

آزفیزیک2

214

سه شنبه

10:55 تا 15:00

دلیری

آزفیزیک2

215

سه شنبه

15:00 تا 18:00

دلیری

آزفیزیک2

219

چهارشنبه

7:30 تا 10:55

دلیری

آزفیزیک2

220

چهارشنبه

10:55 تا 15:00

دلیری

آزفیزیک2

221

چهارشنبه

15:00 تا 18:00

دلیری

آزفیزیک2

216

یکشنبه

7:30 تا 10:55

دلیری

آزفیزیک2

212

یکشنبه

10:55 تا 15:00