بسمه تعالی جدول زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در دانشکده مهندسی صنایع به شرح ذیل می باشد : روز تاریخ ساعت برگزاری دوشنبه ۱۵/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۲۲/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۲۹/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۱۲/۰۳/۹۹ ۱۲-۱۰

بسمه تعالی جدول زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در دانشکده مهندسی صنایع به شرح ذیل می باشد : روز تاریخ ساعت برگزاری دوشنبه ۱۵/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۲۲/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۲۹/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۱۲/۰۳/۹۹ ۱۲-۱۰

بسمه تعالی جدول زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در دانشکده مهندسی صنایع به شرح ذیل می باشد : روز تاریخ ساعت برگزاری دوشنبه ۱۵/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۲۲/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۲۹/۰۲/۹۹ ۱۲-۱۰ دوشنبه ۱۲/۰۳/۹۹ ۱۲-۱۰
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۸:۱۲ کد : ۱۵۱۷۰ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۱۴۴

بسمه تعالی

جدول زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم 99-98 در دانشکده مهندسی صنایع به شرح ذیل می باشد :

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

دوشنبه

15/02/99

12-10

دوشنبه

22/02/99

12-10

دوشنبه

29/02/99

12-10

دوشنبه

12/03/99

12-10

دوشنبه

19/03/99

12-10