آدرس ایمیل اساتید دانشکده مهندسی صنایع

آدرس ایمیل اساتید دانشکده مهندسی صنایع

آدرس ایمیل اساتید دانشکده مهندسی صنایع
۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۹ | ۱۱:۱۱ کد : ۱۵۱۳۵
تعداد بازدید:۳۰۴

بسمه تعالی

جدول حضور اعضای هیات علمی در دوره تابستان  جهت پاسخگوئی به کار آموزی و پروژه دانشجویان

ردیف

نام استاد

ساعات حضور

1

شهروز بامداد

sh.bamdad2000@yahoo.com

2

سیده فاطمه گلریز

sf_golrizgashti@azad.ac.ir

3

حمیدرضا کیا

Hr_Kia@azad.ac.ir

4

شهناز پیروزفر

, sh_piroozfar@azad.ac.ir

5

مهدی حاج رضائی

 

, m26haji@gmail.com

6

فرهاد مهمانپذیر

farhad@azad.ac.ir

7

ناصر جاوید

N_javid@azad.ac.ir

8

علیرضا واحد وخشوری

 

A_vahed@azad.ac.ir

9

سید رضا امین

rezamin@azad.ac.ir

10

علی نمکین

 

A_NAMAKIN@YAHOO.COM

11

مجید نوجوان

, mnojavan@azad.ac.ir

12

بهرام فر

 

B_far@azad.ac.ir

13

داود محمدی تبار

mohammaditabar@gmail.com

14

فرشید عبدی

fa_ie@yahoo.com

15

امیر عباس شجاعی

 

a_shojaie@azad.ac.ir

16

حسین غضنفری

 

H_ghazanfari@azad.ac.ir

17

علیرضا پریزاده

r.parizad@yahoo.com

18

هادی محمدی بید هندی

 

h_mohammadi@azad.ac.ir

19

علی اکبر اکبری

 

aliakbar.akbari@yahoo.com

20

امیر همایون سرفراز

dr.ahsarfaraz@yahoo.com

21

سید محسن سید علی اکبر

  

hamid_aliakbar2003@yahoo.com

22

محمد رضا عاطفی

 

Mr_atefi@azad.ac.ir

23

اشکان حافظ الکتب

ashkan.hafez@gmail.com

24

پریا سلیمانی

روزهای دو شنبه 10-12   صبح

parya.soleimani@gmail.com

25

وحید رضا قضاوتی

vrghezavati@gmail.com

26

حمید توحیدی

H_tohidi@azad.ac.ir

27

کاوه خلیلی دامغانی

kaveh.khalili@gmail.com

28

صدیق رئیسی

raissi@azad.ac.ir