جدول زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در دانشکده مهندسی صنایع به شرح ذیل می باشد :

جدول زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در دانشکده مهندسی صنایع به شرح ذیل می باشد :

جدول زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم ۹۹-۹۸ در دانشکده مهندسی صنایع به شرح ذیل می باشد :
۱۳ بهمن ۱۳۹۸ | ۰۸:۳۸ کد : ۱۴۸۳۲ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۱۳۸

بسمه تعالی

جدول زمان بندی امتحانات معرفی به استاد در نیمسال دوم 99-98 در دانشکده مهندسی صنایع به شرح ذیل می باشد :

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

دوشنبه

14/11/98

12-10

دوشنبه

28/11/98

12-10

دوشنبه

12/12/98

12-10

دوشنبه

19/12/98

12-10

دوشنبه

18/01/99

12-10

یک شنبه

31/01/99

12-10

دوشنبه

15/02/99

12-10

دوشنبه

29/02/99

12-10