اطلاعیه جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری دانشجو: محمدرضایی قلعه

اطلاعیه جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری دانشجو: محمدرضایی قلعه

اطلاعیه جلسه دفاع نهایی از رساله دکتری دانشجو: محمدرضایی قلعه
۰۵ بهمن ۱۳۹۸ | ۱۹:۴۱ کد : ۱۴۷۸۸ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۶۹

 

 

اطلاعیه جلسه دفاع نهایی  از رساله دکتری

 

  عنوان  : 

طراحی مدل توسعه زیر ساخت های صنعت فناوری اطلاعات با استفاده از رویکرد هوش استراتژیک

 دانشجو: محمدرضایی قلعه

 

 

استاد راهنما  :  جناب­آقای دکتر محمدجعفر تارخ

 

 

استاد مشاور: جناب آقای دکتر مجید نوجوان

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                         

تاریخ برگزاری:  98/11/08  ساعت 15

         مکان : آمفی تئاتر