جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:امیر اخلاقی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:امیر اخلاقی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:امیر اخلاقی
۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۹:۴۷ کد : ۱۴۷۵۷ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۶۲

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: شناسایی و اولویت بندی ریسکها در شرکت های دارو سازی و تعیین فعالیتهای کاهش ریسک مطالعه موردی : داروسازی ابوریحان

 

دانشجو:امیر اخلاقی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر مجید نوجوان

 

                                                                   

 

                                                                                                                                  

تاریخ برگزاری دفاعیه11/01/ 98 ساعت 9:30

         مکان : آمفی تئاتر