جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:حسن شریعت پناه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:حسن شریعت پناه

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:حسن شریعت پناه
۳۰ دی ۱۳۹۸ | ۱۸:۱۲ کد : ۱۴۷۵۶ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۷۲

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: مدلسازی و حل یک مساله چند هدفه زنجیره تامین گاز طبیعی با رویکرد افزایش قابلیت اطمینان جهت جلوگیری از خطرات ناشی از انتقال گاز

 

دانشجو:حسن شریعت پناه

 

 

 

استاد راهنما: دکتر داود محمدی تبار

 

                                                                                                                                  

تاریخ برگزاری دفاعیه11/01/ 98 ساعت 08

         مکان : آمفی تئاتر