جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:مهیار مقدم میاران

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:مهیار مقدم میاران

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:مهیار مقدم میاران
۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۹:۱۲ کد : ۱۴۶۳۶ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۳۰

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: انتخاب مدل های کارآمد ریسک بازار: تحلیل نتایج با رویکرد تحلیل پوششی داده ها مبتنی بر توابع کاپولا و حاشیه ای

 

دانشجو:مهیار مقدم میاران

 

 

 

استاد راهنما: دکتر مصطفی نوری

 

                                                                   

 

                                                                                                                                  

تاریخ برگزاری دفاعیه10/25/ 98 ساعت 9:30

         مکان : آمفی تئاتر