جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:پویای دل آسای سرخاب

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:پویای دل آسای سرخاب

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:پویای دل آسای سرخاب
۲۳ دی ۱۳۹۸ | ۱۹:۱۰ کد : ۱۴۶۳۵ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۴۶

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: ارائه یک مدل ریاضی برای زمان بندی کامیون ها در انبارهای متقاطع با در نظر گرفتن عدم قطعیت در زمان ورود و خروج کامیون ها

 

دانشجو:پویای دل آسای سرخاب

 

 

 

استاد راهنما: دکتر وحیدرضا قضاوتی

 

                                                                   

 

                                                                                                                                  

تاریخ برگزاری دفاعیه24/10/ 98 ساعت 11

         مکان : آمفی تئاتر