جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:عباس حسینی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:عباس حسینی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:عباس حسینی
۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۶:۲۸ کد : ۱۴۶۰۲ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۸۵
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:عباس حسینی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: مدلسازی کارائی ایستگاههای تقویت فشار گاز با خروجی نامطلوب (وجود گازهای گلخانه ای )( مطالعه موردی در منطقه سه عملیات انتقال گاز )

 

دانشجو:عباس حسینی

 

استاد راهنما: دکتر امیر همایون سرفراز

 

                                                                                                                                   

تاریخ برگزاری دفاعیه98/10/23 ساعت 8صبح

         مکان : آمفی تئاتر