جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:مرتضی فرخی پور

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:مرتضی فرخی پور

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:مرتضی فرخی پور
۲۲ دی ۱۳۹۸ | ۱۵:۵۶ کد : ۱۴۵۹۹ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۲۹
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:مرتضی فرخی پور

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: برآورد ارزش درمعرض ریسک شرطی خسارت مشتریان یک شرکت بیمه

 

دانشجو:مرتضی فرخی پور

 

 

 

استاد راهنما: دکتر صدیق رئیسی

 

                                                                   

 

                                                                                                                                  

تاریخ برگزاری دفاعیه10/24/ 98 ساعت 11

         مکان : آمفی تئاتر