اطلاعیه دفاع نهایی از رساله دکتری دانشجو: محمد تیموری

اطلاعیه دفاع نهایی از رساله دکتری دانشجو: محمد تیموری

اطلاعیه دفاع نهایی از رساله دکتری دانشجو: محمد تیموری
۱۸ آذر ۱۳۹۸ | ۱۰:۲۶ کد : ۱۴۴۸۸ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۳۳۵

 

 

اطلاعیه دفاع نهایی  از رساله دکتری

 

  عنوان  : 

مدلسازی ریاضی مکان یابی تجهیزات حمل و نقل  هوشمند در شبکه راه ها جهت برآورد ماتریس مبداء - مقصد

 دانشجو: محمد تیموری

 

 

استاد راهنما  :  جناب­آقای دکتر مجید شیخ محمدی

 

استاد مشاور اول: جناب آقای دکتر علی حسین زاده کاشان

 

استاد مشاور دوم: جناب آقای دکتر امیرعباس شجاعی

 

 

                                                                                                                         

تاریخ برگزاری:  19/09/98  ساعت 8:30

         مکان : آمفی تئاتر