جدول زمان بندی امتحانات تبصره ماده ۲۰ ( معرفی به استاد ) و تبصره ماده ۴۷ در نیمسال اول ۹۹-۹۸

جدول زمان بندی امتحانات تبصره ماده ۲۰ ( معرفی به استاد ) و تبصره ماده ۴۷ در نیمسال اول ۹۹-۹۸

۰۷ مهر ۱۳۹۸ | ۱۶:۳۶ کد : ۱۴۲۷۸ اطلاعیه های امتحانات
تعداد بازدید:۸۴
جدول زمان بندی امتحانات تبصره ماده ۲۰ ( معرفی به استاد ) و تبصره ماده ۴۷ در نیمسال اول ۹۹-۹۸

بسمه تعالی

جدول زمان بندی امتحانات تبصره ماده 20 ( معرفی به استاد ) و تبصره ماده 47 در نیمسال اول 99-98 در دانشکده مهندسی صنایع، به شرح ذیل می باشد .

روز

تاریخ

ساعت برگزاری

یک شنبه

17/06/97

12-10

شنبه

30/06/98

12-10

دوشنبه

15/07/98

12-10

دوشنبه

29/07/98

12-10

دوشنبه

13/08/98

12-10

دوشنبه

27/08/97

12-10

دوشنبه

11/09/98

12-10

دوشنبه

25/09/98

12-10

 

 

                                                                        اداره امتحانات دانشکده مهندسی صنایع