**** اطلاعیه مهم ***قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی در شرف فارغ التحصیلی

**** اطلاعیه مهم ***قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی در شرف فارغ التحصیلی

۲۳ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۲:۴۰ کد : ۱۴۲۱۶
تعداد بازدید:۱۳۲
**** اطلاعیه مهم ***قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی در شرف فارغ التحصیلی

******مهم*******

قابل توجه دانشجویان مقطع کارشناسی در شرف فارغ التحصیلی

بدینوسیله به اطلاع آن دسته از دانشجویان مقطع کارشناسی که در ترم جاری با اخذ حد اکثر ۲۴ واحد فارغ التحصیل خواهند شد (تعداد واحد های گذرانده شده بدون احتساب جبرانی حد اقل ۱۲۲ واحد) می رساند چنانچه موفق به اخذ درس یا دروسی نشده اند حداکثر تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ 2۶/‏06/‏۱۳۹8 ضمن مراجعه به سایت دانشکده مهندسی صنایع به آدرس fie.azad.ac.ir از tab" فرم دانشجویان در شرف فارغ التحصیلی" نسبت به تکمیل فرم اقدام نمایند. لازم به ذکر است در صورتیکه کد درس پیشنهادی پر، و آن درس دارای کدهای باز باشد. امکان انتخاب کد درخواستی توسط دانشکده میسر نخواهد بود.

 

دانشجویانی که حائز شرایط فارغ التحصیلی نمی باشند اکیداً از ارسال فرم خود داری فرما یند