جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:فاطمه گنجی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:فاطمه گنجی

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۱۴ کد : ۱۴۲۱۰ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۲۵۱
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:فاطمه گنجی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: بهینه سازی سبد سهام تحت شرایط عدم قطعیت در چارچوب ارزش در معرض ریسک

 

دانشجو:فاطمه گنجی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر مصطفی نوری

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه21/06/ 98ساعت  15

         مکان : آمفی تئاتر