جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:پویا پرهیزکاری

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:پویا پرهیزکاری

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۱۳ کد : ۱۴۲۰۹ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۲۳۹
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:پویا پرهیزکاری

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: رویکرد بهینه سازی استوار برای طراحی سیستم های هیبریدی تولید و بازتولید سلولی پویا تحت شرایط عدم قطعیت

 

دانشجو:پویا پرهیزکاری

 

 

 

استاد راهنما: دکتر میرسامان پیشوائی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه21/06/ 98ساعت  15

         مکان : آمفی تئاتر