جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: کیهان جعفریان

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: کیهان جعفریان

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۰۳ کد : ۱۴۲۰۸ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۲۳۷
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: کیهان جعفریان

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: حل یک مدل تصمیم گیری برای ارزیابی ریسک های بخش های مختلف پروژه های انرژی محوربااستفاده ازروش واسپاس

 

دانشجو: کیهان جعفریان

 

 

 

استاد راهنما: دکتر امیرعباس شجاعی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه21/06/ 98ساعت  11:30

         مکان : آمفی تئاتر