جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:رویا مرادیان

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:رویا مرادیان

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۲۰:۰۳ کد : ۱۴۲۰۷ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۵۵
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:رویا مرادیان

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: ارائه مدلی برای بررسی تاثیر سیستم برنامه ریزی منابع سازمان(erp)بر یادگیری سازمانی و قابلیت چابکی سازمانی در شرکت ایران دارو

 

دانشجو:رویا مرادیان

 

 

 

استاد راهنما: دکتر حمید توحیدی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه21/06/ 98ساعت  16:30

         مکان : آمفی تئاتر