جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: امین خسروی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: امین خسروی

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۹:۵۴ کد : ۱۴۲۰۲ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۷۱
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: امین خسروی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: حل یک مدل تصمیم گیری برای تهدیدات پروژه های مکان یابی موقعیت سرپناه های اضطراری بااستفاده ازروش کوپراس

 

دانشجو: امین خسروی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر امیرعباس شجاعی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه21/06/ 98ساعت  10

         مکان : آمفی تئاتر