جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:عبدالمجید بسیم

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:عبدالمجید بسیم

۲۰ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۹:۵۳ کد : ۱۴۲۰۰ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۶۵
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو:عبدالمجید بسیم

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: الگوی انتخاب سبد بهینه از محصولات جهت ساخت در فضای داخل کارخانه مطالعه موردی : شرکت مپنا بویلر

 

 

دانشجو:عبدالمجید بسیم

 

 

 

استاد راهنما: دکتر مصطفی نوری

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه21/06/ 98ساعت  13:30

         مکان : آمفی تئاتر