جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا والی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا والی

۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۵۲ کد : ۱۴۱۵۱ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۹۴
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا والی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: مدل یکپارچه موجودی در زنجیره تأمین دو سطحی با مدت تحویل قابل کنترل و تخفیف قیمت روی سفارشات

عقب افتاده

 

 

دانشجو: علیرضا والی

 

 

 

 

استاد راهنما: دکتر هادی محمدی بید هندی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه98/06/16ساعت  16:30 صبح

         مکان : آمفی تئاتر