جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: آروین محتشمی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: آروین محتشمی

۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۴۵ کد : ۱۴۱۵۰ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۷۱
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: آروین محتشمی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: یک مدل محاسباتی تکاملی مبتنی بر تحلیل پوششی دادههای پورتفولیوی فازی برای پیشبینی بازار سهام

 

 

دانشجو: آروین محتشمی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر مهرزاد نوابخش

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه06/16/ 98ساعت  15

         مکان : آمفی تئاتر