جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا نصر اصفهانی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا نصر اصفهانی

۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۴۳ کد : ۱۴۱۴۸ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۱۹
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: علیرضا نصر اصفهانی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان :

طراحی و برنامه ریزی شبکه زنجیره تأمین یکپارچه در ارسال فراوردههای خونی به مناطق حادثه

 

دانشجو: علیرضا نصر اصفهانی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر هادی محمدی بید هندی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه98/16/06ساعت  13:30

         مکان : آمفی تئاتر