جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: فوژان محمدی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: فوژان محمدی

۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۴۱ کد : ۱۴۱۴۷ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۸۲
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: فوژان محمدی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: مدلسازی ریاضی برای مسأله مکانیابی خط با در نظر گرفتن عوامل مطلوب و نامطلوب

 

 

دانشجو: فوژان محمدی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر رضا توکلی مقدم

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه06/16/ 98ساعت  16:30

         مکان : آمفی تئاتر