جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: الهام عنبری

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: الهام عنبری

۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۳۸ کد : ۱۴۱۴۴ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۰۲
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: الهام عنبری

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: اولویت بندی مولفه های مدیریت زنجیره تامین سبز و مدیریت آن در کاهش اثرات زیست محیطی با

استفاده از روش های تصمیم گیری چند معیاره فازی

 

 

دانشجو: الهام عنبری

 

 

 

استاد راهنما: دکتر حمید توحیدی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه 06/16/ 98 ساعت  16:30

         مکان : آمفی تئاتر