جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: نادر کاوسی

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: نادر کاوسی

۱۴ شهریور ۱۳۹۸ | ۱۷:۳۶ کد : ۱۴۱۴۳ جلسات دفاعیه
تعداد بازدید:۱۰۶
جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد دانشجو: نادر کاوسی

 

 

جلسه دفاع از پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد

 

عنوان: مدلسازی رابطه بین قیمت اسپات نفت خام ایران و قیمت آتی¬های نفت خام برنت: رهیافت مدل خودتوضیح برداری مارکوف سوئیچینگ (MSVAR)

 

دانشجو: نادر کاوسی

 

 

 

استاد راهنما: دکتر محمد صیادی

 

                                                                                                                                                                                                     

تاریخ برگزاری دفاعیه16/06/ 98ساعت  8:30

         مکان : آمفی تئاتر